Tuesday, November 13, 2012

Go-shokai Shimasu!

Note: This is an essay about my family in Japanese. Translation is at the end of the essay. :)

Konnichiwa~! Genki desu ka. Watashi wa genki desu.

Watashi no namae wa Aishah Amira desu. Watashi wa UiTM no gakusei desu. Watashi no senko wa hogaku desu. Watashi wa jukyu-sai desu. Mareshia-jin desu.

Watashi no otosan no namae wa Mohd Rosli desu. Otosan no shigoto wa MTD no kaishain. Otosan wa yonju yon-sai desu. Otosan wa Pahan kara kimashita.

Watashi no okasan no namae wa Azizah desu. Okasan no shigoto wa TM no maneja. Okasan wa yonju yon-sai desu. Okasan wa Johoru kara kimashita.

Watashi no ototo no namae wa Afiq Hakimi desu. Ototo wa Desa Perdana no gakusei. Ototo wa juyon-sai desu.

Watashi no imoto no namae wa Alisya Sofea desu. Imoto wa Taman Desa no gakusei. Imoto wa juichi-sai desu.

TRANSLATION:

Hello! Anda sihat? Saya sihat.

Nama saya Aishah Amira. Saya pelajar UiTM. Jurusan saya ialah undang-undang. Saya berumur 19 tahun. Saya warganegara Malaysia.

Nama ayah saya ialah Mohd Rosli. Ayah saya pekerja MTD. Ayah saya berumur 44 tahun. Ayah saya berasal dari Pahang.

Nama ibu saya ialah Azizah. Ibu saya pengurus di TM. Ibu saya berumur 44 tahun. Ibu saya berasal dari Johor.

Nama adik lelaki saya ialah Afiq Hakimi. Adik lelaki saya pelajar Desa Perdana. Adik lelaki saya berumur 14 tahun.

Nama adik perempuan saya ialah Alisya Sofea. Adik perempuan saya pelajar Taman Desa. Adik perempuan saya berumur 10 tahun.


Ni sekadar cuba-cuba je. Hihi. Grammar confirm berterabur. :(

No comments: